Skip to content

Rutistettujen kalvojen ominaisuudetTilannetta, jossa päällystekalvon paksuus voidaan hallita ennalta määrätyllä arvolla, kutsutaan kalvon paksuuden hallittavuudeksi. Tila, että halutulla kalvonpaksuudella on useita kertoja toistuvia toistuvuuksia, tunnetaan kalvonpaksuuden toistettavuutena.

Koska tyhjiöputteriinin purkausvirta ja tavoitevirta voidaan säätää erikseen, joten tavoitevirtaa säätämällä voidaan säätää kalvon paksuutta. Siksi ruiskutuskalvon paksuuden hallittavuus ja toistettavuus on suhteellisen hyvä, ja se voidaan luotettavasti asettaa kalvon paksuudelle. Ja ruiskutuskalvo voi saada tasaisen paksun kalvon suuremmalle pinnalle.

Pinnoituslinjan tehostaminen ja kehittäminen

Rastiminen kuin atomienergian atomienergian haihtuminen, määrää 1-2 suurempi. Substraattiin kerrostuneiden neodyymifluoridipuristettujen atomien korkean energian muuntaminen on paljon enemmän kuin korkeiden atomien haihtuminen, mikä johtaa korkeaan kuumuuteen, parantaa ruiskutettujen atomien ja substraatin tarttuvuutta. Ja osa sputteroitujen atomien korkeasta energiasta tuottamaan eritasoisia pseudodiffuusiokerroksen injektoituja ilmiöitä, jotka on muodostettu ruiskutettujen atomien substraattikerrokseen ja substraattiatomien kanssa fuusioituneita. Lisäksi elokuvaprosessissa Zhongji-kappale on aina plasmapuhdistuksessa ja aktivoinnissa, kirkas tartuntavoima ei ole voimakkaita sputteroituja atomeja, puhdistaa ja aktivoi substraatin pinta. Siksi ruiskutettujen kalvojen ja substraatin vahva tarttuvuus.

Lähes kaikki kiinteä sputteroituminen kalvoksi, jos kohde voi olla metalleja, puolijohteita, dielektrisiä aineita, monihyviä hormoniyhdisteitä tai seoksia, kunhan se on kiinteää tai rakeista, jauhemaista materiaalia, jota voidaan käyttää ruiskutuskohteena, eikä se rajoitusten sulamispiste. Bariumtitanaattikalvon ruiskuttaminen sallii myös erilaisten materiaalien sputteroinnin hybridi- kalvon, yhdistekalvon. Tutkitaan monikerroksisten kalvojen, ruiskutettujen oksidien ja muiden eristysmateriaalien ja seosten materiaalitilauksen sputterointivalmistelua melkein ilman hajoamista ja fraktiointia. Se voidaan valmistaa oksidireunakalvo ja seoskalvon koostumuksen tasaisuus. Lisäksi, jos Walter-reaktiokaasun sputterointi ja kohdekemiallinen reaktio, joka voi olla täysin erilainen kuin kohdemateriaalikalvo.

ruoanvalmistuksen opas

Esimerkiksi piin, hapen ja argonin käyttö päästämällä tyhjiökammioon ruiskutuskohteena voidaan saada aikaan Si02-eristekalvon ruiskuttamisen jälkeen; titaanin käyttö ruiskuttavana kohteena, typen ja argonin kanssa Walter-tyhjiökammion kanssa roiskeiden jälkeen. Laukauksen avulla se voi saada Tina-kultakalvon.

Koska ruiskutuskalvolaitteessa ei ole upokkaan jäseniä haihdutuskalvolaitteessa, ruiskutuskalvoa ei sekoiteta upokkaan kuumennusmateriaalin ainesosiin. Ruiskuttavan päällysteen haittapuolena on alhaisempi kalvon muodostumisnopeus kuin haihdutuspinnoitteessa. Alustan lämpötila nousee, epäpuhtaudet vaikuttavat siihen alttiina ja laitteen rakenne on monimutkaisempi. Suurten taajuuksien sputteroinnin, viimeksi kuluneiden vuosien magnetronipölytyksen uuden kehityksen vuoksi, ilmaista verkkosisältöä, sputterointitekniikkaa on kuitenkin käytetty yhä laajemmin.